• Pionieren aan de Normerweg

    Een overzicht vanaf september 2015 t/m nu.
    Opruimen, slopen en bouwen.